Vytenio g. 6 -102, Vilnius Tel.: 8 675 98180

Butas ir susiję klausimai

 

Klausimas.

Norime daugiabučio namo palėpėje įsirengti patalpą.  Įrengę palėpę norime pakeisti jos paskirtį į gyvenamąją. Ar tam reikalingas projektas ir su kuo suderintas tūrėtų būti toks projektas?

Atsakymas.

Jeigu yra ardomos, griaunamos ar kitaip keičiamos konstrukcijos kurios nėra laikančios, taip pat patalpa gali būti apšiltinama iš vidaus, tai tokie darbai priskiriami paprastojo remonto darbams.
Paprastojo remonto atveju turi būti parengtas supaprastintas projektas ir gautas valstybės tarnautojo rašytinis pritarimas.
Jeigu yra ardomos, griaunamos ar kitaip keičiamos ar pertvarkomos laikančiosios pastato konstrukcijos, tai tokie darbai priskiriami kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos darbams. Tokiu atveju rengiamas kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos projektas ir turi būti gautas statybos leidimas. Tokiu atveju projektas derinamas su eile valstybinių tarnybų per ,,infostatybą“.
Taip pat išlieka kitų namo gyventojų sutikimų klausimas.

 

Klausimas.

Norime bendrabutinio tipo daugiabučiame name įsirengti atskirą vandentiekį ir nuotekas. Ar tai įmanoma ir kokia būtų procedūra? 

Atsakymas.

Esame susidūrę su tokio tipo projektais. Pagrindinė problema yra gauti visų šalių sutikimus. Reikia: tinklų savininkų sutikimo ir prisijungimo sąlygų ( gali būti Vilniaus vandenys ir pan.), taip pat reikia daugiabučio namo kaimynų sutikimo ( arba bendrijos sprendimo), priklausomai nuo naujo prisijungimo prie esamų tinklų lauke vietos gali reikėti Nacionalinės Žemės Tarnybos sutikimo. Jeigu šiuos sutikimus gauti galimybė yra tada yra rengiamas naujų įvadų įrengimo ir buto kapitalinio remonto projektas. Gavus visus minėtus pritarimus ir parengus projektą projektas yra derinamas su valstybinėmis institucijomis (,,infostatyba“ principu). Gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.   


Klausimas.

Norime atjungti buto šildymą nuo centrinės šildymo sistemos. Ar tai įmanoma ir kokia procedūrą tokiems veiksmams galėtų būti.

Atsakymas.

Tokia procedūra yra įmanoma. Tokio tipo darbai yra priskiriami paprastojo remonto darbams. Paprastojo remonto atveju turi būti parengtas paprastojo remonto aprašas. Kadangi pastato šildymo sistema yra bendra reikia kaimynų sutikimo (jeigu yra bendrija tai bendrijos sprendimo). Taip pat namo valdytojo sutikimo. Gavus visus šiuos sutikimus projektas turi būti pateiktas ir jam turi raštu pritarti miesto savivaldybės įgaliotas atstovas. Valdininkai šios procedūros nemėgsta, bet įgyvendinti atjungimą tikrai yra įmanoma.