Vytenio g. 6 -102, Vilnius Tel.: 8 675 98180

Namų valda

Klausimas.

Namų valdos sklype yra gyvenamasis namas. Sklypui detalusis planas nėra rengtas, namas stovi nuo senesnių laikų. Ar galima statyti antra gyvenamąjį namą tame pačiame sklype.

Atsakymas.

Atsakymas yra toks. Nuo 2010 metų sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pasikeitimai, kurie iš principo panaikino įstatymo punktą, kuris draudė statyti antrą namą neatidalinus sklypo ir neatlikus detalaus plano. Po įstatymo pakeitimų įsigaliojimo tokio punkto apskritai neliko, todėl jeigu nėra keičiamas užstatymo intensyvumas, tankis ir panašus rodikliai įstatymas nedraudžia statyti antro pastato ar jo priklausinių.
Tačiau antro namo statybos praktika nėra mėgstama savivaldybėse todėl savivaldybių darbuotojai tikrai ieškos būdų kaip neišduoti projektavimo sąlygų.

 

Klausimas.

Pagal projektą pastatytas vienbutis gyvenamasis namas. Projekte numatyta aitvarų garso sklidimo kategorija – C. Ar reikia priduodant  pastatą ir pildant pastato statybos užbaigimo deklaraciją atlikti ir pateikti garso sklidimo matavimus ir išvadą ?

Atsakymas.

Vadovaujantis STR 1.11.01:2010 ,,Statybos užbaigimas“ numatyta, kad garso klasifikavimo protokolas rengiamas daugiabučio namo, gydymo, mokslo, viešbučių ir poilsio paskirties pastatų.
Todėl nėra reikalavimo priduodant vienbutį gyvenamąjį namą rengti jo aitvarų garso sklidimo matavimus. Noriu paminėti, kad rengiant vienbučio, dvisučio ir panašaus tipo gyvenamojo namo projektą reikia vadovautis STR 2.01.07:2003 ,,Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsaugas nuo triukšmo“, kur yra nurodyta, kad tokio tipo gyvenamųjų pastatų aplinkos garso klasė turi būti ne mažesnė nei C. Rengiant projektą yra parenkamos medžiagos ir jų savybės kurios leistų konstrukcijoms atitikti tokią garso sklidimo klasę.