Vytenio g. 6 -102, Vilnius Tel.: 8 675 98180

Supaprastintas projektas

Dažnai girdime komentarus, jog namams iki 80 m2 reikalingas tik supaprastintas projektas. Kuom toks projektas skiriasi nuo didesnių namų?  Kodėl paranku statytis tokio dydžio namą ir ką reiškia, kai namui nereikia statybos leidimo?

Supaprastintas statinio projektas yra sumažintos apimties projektas. Jis rengiamas II grupės nesudėtingiems statiniams, taip pat nesudėtingiems statiniams, kurie yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, valstybiniuose parkuose, rezervatuose, draustiniuose, ekologinės apsaugos prioriteto (apsaugančiose) teritorijose, tarp jų ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose, kai kuriems nesudėtingiems statiniams, statomiems ar rekonstruojamiems mieste.  Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio visų aukštų, rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų bendrųjų plotų, suma yra ne didesnė kaip 80 (aštuoniasdešimt) kv. m, paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys.

Gyvenamiesiems  vienbučiams namams iki 80 kv.m, ne aukštesniems kaip 8,5 m, suprojektuotiems pagal   STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ nustatytus reikalavimus , rengiamas supaprastintas statinio projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus. Tokiems projektams nereikalingas statybos leidimas. Vietoj jo reikalingas raštiškas valstybės tarnautojo, įgalioto nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus, pritarimas. Jei namas yra statomas sodų bendrijoje, tokio pritarimo gauti nereikia.