Daugiau projektų rasite www.architekturosnamai.lt

Algirdo g. 11-3, Vilnius Tel.: 8 675 98180

Statybos leidimas

Statybos leidimo gavimas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir kituose miestuose:

          Projekto derinimo ir statybos leidimo išdavimo procedūrą reglamentuoja STR 1.07.01:2010 ,,Statybą leidžiantys dokumentai“. Nuo 2011 m. gruodžio mėn. visi projektai yra derinami ir statybos leidimai gaunami nuotoliniu būdu, t.y. naudojantis elektronine sistema "Infostatyba”. Šios sistemos įdiegimas leidžia projektus derinti visose Lietuvos savivaldybėse nevykstant į jas ir nevežant popierinių projektų variantų. Visa dokumentacija yra skaitmenizuojama PDF formatu, pasirašoma elektroniniais projekto rengėjų parašais ir derinama nuotoliniu būdu. Tokiu būdu Vilniuje esanti projektavimo įmonė gali derinti projektus Kaune, Klaipėdoje ar kituose miestuose ir atvirkščiai. Tokiu principu esame suderinę projektus Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Panevėžyje, Širvintose ir kitose savivaldybėse. Iš viso nuotoliniu būdu iki šiol esame suderinę apie 50 projektų įvairiose savivaldybėse.

 

Pagrindiniai žingsniai derinant projektą informacinėje sistemoje "Infostatyba“:

 • Pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema "Infostatyba" (el.adresas - www.planuojustatyti.lt) užpildomas prašymas, pridedamas skaitmenizuotas statinio projektas ir kiti pridėtiniai dokumentai;
 • Įgaliotas savivaldybės administracijos tarnautojas per 3 darbo dienas patikrina:

             1. ar projektas pasirašytas (patvirtintas) elektroniniais projekto vadovo ir projekto dalių vadovų parašais; jei nėra visų būtinų elektroninių parašų, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS "Infostatyba";

             2. ar pateikti visi privalomi dokumentai; jei jų trūksta, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS "Infostatyba";

             3. ar dokumentai suformuoti pagal Reglamento reikalavimus; jei dokumentai suformuoti ne nustatyta tvarka, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas per IS "Infostatyba";

             4. ar prašyme nurodytas statytojas turi teisę būti statytoju;

             5. ar prašyme nurodyti visi naujai statomų pastatų rodikliai;

             6. ar įvykdyti kiti reikalavimai.

 • Jei įvykdyti Reglamente nurodyti reikalavimai, savivaldybės administracijos įgaliotas tarnautojas IS "Infostatyba" užregistruoja prašymą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas joje paskelbia subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas, kurie privalo pagal Reglamento nurodytą kompetenciją patikrinti projekto atitiktį Statybos įstatymo nustatytiems reikalavimams ir išsiunčia projektą patikrinti;
 • Per IS "Infostatyba" projektui yra pateikiamos pastabos;
 • Projekto autorius koreguoja projektą pagal pastabas ir pakoreguotą projektą derina per IS "Infostatyba";
 • Pakoreguotam pagal pastabas projektui pritariama ir išduodamas Statybą leidžiantis dokumentas. Statybą leidžiantis dokumentas išduodami ne vėliau kaip per Statybos įstatymo 23 straipsnio 21 dalyje nurodytus terminus.

 

Norėdami užsisakyti projektą su statybos leidimu turite pateikti šiuos dokumentus:

 • Žemės sklypo nuosavybės dokumentai;
 • Notariškai patvirtinti bendraturčių sutikimai (jei tokie yra);
 • Topografinis sklypo planas;
 • Geologinių sklypo tyrinėjimų ataskaita;
 • Specialiosios prisijungimo sąlygos (AB ,,LESTO“, AB ,,Lietuvos dujos“, vandentiekio ir nuotekų tinklų valdytojas (AB ,,Vilniaus vandenys“, AB ,,Klaipėdos vandenys“ ir kt.), AB ,,TEO“ (jeigu reikia));
 • Specialieji architektūriniai reikalavimai.

 

Tipinis.lt derina projektus ir gauna statybos leidimus Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Panevėžyje, Širvintose ir kituose miestuose.


Kontaktai susitarti dėl susitiko, konsultacijos laiko:
 

Vilnius 

Algirdo g. 11-3

Mob.tel.: 8 675 98180

El.paštas: info@architekturosnamai.lt